Παρασκευή 10 Ιουνίου 2011


ΑΓΑΝΤΑ...


Αμερικανική πρεσβεία

To κείμενο που ακολουθεί το δημοσιεύουμε σύμφωνα με τη μετάφραση που έχει γίνει και με την ορθογραφία που έχει τηρηθεί από τους ίδιους τους συντάκτες του, δηλαδή την αμερικανική πρεσβεία.

Τόσο το κείμενο όσο και το δεύτερο μηχανογραφημένο έντυπο που φέρνει στο φως ο «Ρ» είναι συμβόλαια, τα οποία, μέσω γραφείου διερμηνέων, διανεμήθηκαν από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Τα συμβόλαια αυτά απευθύνονται σε διερμηνείς, που μόνο εφόσον τα υπογράψουν, θα προσληφθούν από την αμερικανική πρεσβεία να παράσχουν τις υπηρεσίες τους στην αμερικανική αποστολή κατά τη διάρκεια των Παραολυμπιακών Αγώνων που θα γίνουν στην Αθήνα από 24/6 έως 4/7/2011.

Παραθέτουμε το κείμενο:

«ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΗ

Εξουσιοδοτώ οποιονδήποτε ερευνητή, ειδικό πράκτορα, ή αρμόδια διαπιστευμένο αντιπρόσωπο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας, που διεξάγει την έρευνα του ιστορικού μου, να λάβει οποιονδήποτε πληροφορία σχετικά με δραστηριότητές μου από άλλα άτομα, σχολεία, διαχειριστές κατοικιών, εργοδότες, υπηρεσίες Ποινικής Δικαιοσύνης, πιστωτικά γραφεία, αναφορές από καταναλωτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες συναλλαγής, επιχειρήσεις λιανικής πώλησης, ή άλλες πηγές πληροφόρησης.

Αυτή η πληροφόρηση μπορεί να περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σ' αυτές, στο ακαδημαϊκό και εργασιακό ιστορικό, επιτεύγματα, απόδοση, παρουσία, και πειθαρχικές πράξεις, πληροφορίες κατοίκησης, πληροφορίες ιστορικού ποινικού μητρώου και οικονομικές και πιστωτικές πληροφορίες.

Εξουσιοδοτώ, την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία, που διεξάγει την ερευνά μου να γνωστοποιήσει το φάκελο της έρευνας του παρελθόντος μου στην αιτούσα υπηρεσία, προκειμένου να καθοριστεί η καταλληλότητα ή το δικαίωμά μου να μου χορηγηθεί εξουσιοδότηση ασφαλείας.


Επιπλέον, εξουσιοδοτώ οποιονδήποτε ερευνητή, ειδικό πράκτορα ή άλλον αρμόδια διαπιστευμένο αντιπρόσωπο του Γραφείου Διαχείρησης Προσωπικού των ΗΠΑ, το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών, το Υπουργείο Αμύνης, την Ερευνητική Υπηρεσία Αμύνης, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, το Γραφείο Διπλωματικής Ασφαλείας και οποιαδήποτε άλλη εξουσιοδοτημένη Ομοσπονδιακή Υπηρεσία, να αιτηθεί πληροφορίες ποινικού μητρώου σχετικά με μένα, από εγκληματολογικές υπηρεσίες με σκοπό τον καθορισμό της καταλληλότητας μου, για ανάθεση ή διατήρησης σε μια ευαίσθητη θέση.

Κατανοώ ότι μπορεί να αιτηθώ φωτοαντίγραφο αυτών των φακέλων, τα οποία μπορεί να μου διατεθούν βάσει του νόμου.

Εξουσιοδοτώ, φύλακες αρχείων και πηγών πληροφοριών που με αφορούν, όπως απελευθερώσουν τέτοιες πληροφορίες μετά από αίτημα του ερευνητή ασφαλείας, ειδικού πράκτορα, ή άλλου αρμόδια διαπιστευμένου αντιπροσώπου, οποιασδήποτε Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας που έχει εξουσιοδοτηθεί όπως προαναφέρθηκε, ασχέτως από τυχόν προϋπάρχουσες αντίθετες συμφωνίες.

Κατανοώ, ότι οι πληροφορίες που απελευθερώνονται από τους φύλακες αρχείων και οι πηγές πληροφοριών είναι για υπηρεσιακή χρήση από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση και μπορεί να ξανα-αποκαλυφθούν από την Κυβέρνηση, μόνο όπως εξουσιοδοτείται από το νόμο.

Αντίγραφα που φέρουν την υπογραφή μου, έχουν την ίδια ισχύ με αυτή της πρωτότυπης εξουσιοδότησης την οποία υπέγραψα.

Αυτή η εξουσιοδότηση έχει ισχύ για πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής ή με την λήξη της σχέσης μου με την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, οποιοδήποτε συμβεί νωρίτερα».

Ομως, αυτά τα εξόχως δημοκρατικά που περιέχονται στο πρώτο έγγραφο - συμβόλαιο, ως φαίνεται δεν ικανοποιούν πλήρως τους Αμερικανούς.

Για το λόγο αυτό, οι υποψήφιοι καλούνται να υπογράψουν και δεύτερο έγγραφο το οποίο τιτλοφορείται «Supplement Information Sheet» («Εντυπο Πρόσθετων Πληροφοριών»).

Οι πρόσθετες πληροφορίες, πέρα από το χρώμα ματιών, μαλλιών ή της καταγραφής κάποιων «ιδιαίτερων χαρακτηριστικών» (;), μεταξύ άλλων αφορούν:

α) Την οικογενειακή κατάσταση του υποψηφίου.
Ομως δεν αρκεί να απαντήσει αν είναι έγγαμος ή μη, χήρος ή ζωντοχήρος.

Το ερωτηματολόγιο εκτείνεται και σε θέματα συμβίωσης, αν δηλαδή κάποιος είναι ανύπαντρος αλλά συζεί κ.λπ.
Πιθανώς οι Αμερικανοί να έχουν κάποιο ειδικό ενδιαφέρον για τους... αστεφάνωτους.

β) Ζητούνται στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας των 10 τελευταίων ετών.
Ετσι μάλλον διευκολύνονται να βρίσκουν ευκολότερα τους «διαχειριστές πολυκατοικιών» (όπως αναφέρεται στο πρώτο έγγραφο) κατά τη συλλογή πληροφοριών...

γ) Απαιτείται καταγραφή όλων των ταξιδιών που έχει πραγματοποιήσει ο υποψήφιος, αλλά και ο σκοπός αυτών των ταξιδιών, που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία δεκαετία.

δ) Ζητείται να αναγραφεί όχι μόνο αν ο υποψήφιος έχει αλλάξει όνομα, αλλά ακόμα κι αν κάποτε είχε κάποιο... παρατσούκλι.

ε) Τέλος, δεν παραλείπουν εκτός από τα στοιχεία του ίδιου του υποψηφίου, του/της συζύγου και των παιδιών του, να ζητούν το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, την εθνικότητα και τον τόπο κατοικίας που ζουν τα αδέρφια, οι γαμπροί, οι νύφες, οι κουνιάδοι και οι κουνιάδες του! (σ.σ.: τους μπατζανάκηδες τους εντοπίζουν μόνοι τους)...

Οπως γίνεται φανερό στον αναγνώστη οι Αμερικάνοι, πέρα από ένα όριο, δεν υπεισέρχονται στα προσωπικά δεδομένα των ανθρώπων.
Για παράδειγμα, πουθενά δε ζητούν πληροφορίες για το κάθε πόση ώρα πάει κάποιος για την ανάγκη του...

Επιπλέον, είναι απολύτως ειλικρινείς: Δεν κρύβουν ότι θεωρούν τον «ειδικό πράκτορα» της CIA, του FBI και των συναφών ευαγών ιδρυμάτων ως τον «καλύτερο φίλο του ανθρώπου»...

Δεν κρύβουν, επίσης, ότι δεν υπάρχουν στεγανά, όταν πρόκειται να φακελώσουν τον οποιονδήποτε, από την ώρα που πάει στο σχολείο μέχρι την ώρα που ψωνίζει τυρόπιτες από «επιχειρήσεις λιανικής πώλησης»...

Επισημαίνουμε ότι: Τα όσα περιγράφονται τόσο στο κείμενο όσο και στο συνοδευτικό έντυπο συντελούνται επί ελληνικού εδάφους.

Γίνονται με όλους τους τύπους της νομιμότητας.

Το «αφεντικό», ο «εργοδότης», εν προκειμένω η αμερικανική πρεσβεία, δεν κάνει τίποτα παράνομο.

Ισα - ίσα.

Είναι οι νόμοι του ελληνικού κράτους, είναι οι νόμοι της ελληνικής άρχουσας τάξης και οι διεθνείς συμβάσεις που υπογράφει για να εξυπηρετεί πρώτα και κύρια τα δικά της συμφέροντα, που επιτρέπουν στους Αμερικανούς να θέτουν «εργοδοτικούς όρους» σαν αυτούς που περιγράφηκαν - από τους ίδιους - παραπάνω.

Αλλα κουραγιο...
υσ αμερικη-αμερικη, καλα μου λεγαν μερικοι οτι εισαι χωρα μαγικη.

6 σχόλια:

 1. Η λιωμένη σφουγγαρίστρα και κάποιες πατσαβούρες ταλαιπωρημένες τους κάνουν;
  Υπόκεινται στους όρους νομιμότητας.. και αντίρρηση δεν δέχομαι...

  Φιλιά!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Γιαγια Αντιγονη χαιρεται.
  Ας τους αρχισουμε.
  Φιλια εδοθησαν, φιλια επισης...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Oχι ρε γαμωτο...!!
  Θελει και το παρατσουκλι;;

  Τη βαψαμε!!!
  Δεν θα κανω καθολου αιτηση...!!
  Απογοητευτηκα...!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ωχ, ο διαχειριστής της πολυκατοικίας
  δεν με συμπαθεί!
  Εκτός αυτού συζώ με... κάποιους!
  Ενας δεύτερος ξάδελφος παίρνει
  ναρκωτικά!
  Τρέμω από το φόβο μου...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Μαστορα καλημερα.
  Αστα αυτα που ξερεις και μολογα το παρατσουκλι.
  Δεν παιζουμε με τους ''φωτεινους παντογνωστες''...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Frezia καλημερα.
  Εμ δεν εχουν αδικο οι ''ανθρωποι'', ολοι ειμαστε, ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΙ.

  ΚΑΙ ΧΩΡΙΟ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΣΥΝΕΜΟΡΦΩΘΗ ΠΡΟΣ ΤΑΣ...ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή