Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2011ΑΓΑΝΤΑ...ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

«Η Ιστορία έχει μια αλήθεια και αυτήν τη γράφουν οι λαοί!»

Αγωνιστικό μήνυμα για την 28η Οκτώβρη

«Η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου μας διδάσκει ότι: Ο λαός έχει το δίκιο και τη δύναμη να το επιβάλει. Την ώρα που για την πλουτοκρατία σήμερα πατριωτισμός είναι να πληρώσουν οι οικογένειές μας τα σπασμένα της κρίσης τους, να συνεχίσουν να αυγατίζουν τα κέρδη τους πάνω στις πλάτες των εργαζομένων, εμείς τους απαντάμε: Πατριωτισμός είναι να μην πτωχεύσει ο λαός».

Τα παραπάνω τονίζει το Συντονιστικό Αγώνα Σχολείων Αθήνας σε μήνυμά του μπροστά στην επέτειο της 28ης Οκτώβρη, καλώντας τους μαθητές να το διαβάσουν στις σχολικές γιορτές.

Στο μήνυμά του το ΣΑΣΑ μεταξύ άλλων επισημαίνει:
«Η 28η Οκτωβρίου είναι αφορμή να γνωρίσουμε την ιστορική αλήθεια, να απαντήσουμε σ' όσους επιχειρούν να ξαναγράψουν την Ιστορία στα μέτρα τους.
Ο λαός βροντοφώναξε το ΟΧΙ! Η μόνη υπερδύναμη είναι οι λαοί! Οταν έγινε η επίθεση από τους Ιταλούς, οι εντολές που έδωσε η δικτατορία του Ι. Μεταξά ήταν να πέσουν "μερικές τουφεκιές" για την τιμή των όπλων, αρνήθηκε να ελευθερώσει τους έγκλειστους αγωνιστές που είχε φυλακίσει και που ζητούσαν να πολεμήσουν στο μέτωπο και ουσιαστικά τους παρέδωσε στους κατακτητές.
Τέτοιο ήταν το "Οχι" του Μεταξά... Το "ΟΧΙ" το είπε και το έκανε πράξη ο λαός.
Η Ιστορία έχει αποδείξει ότι ο λαός οργανωμένος μπορεί να τους νικήσει όλους.
Το "ΟΧΙ" σε κάθε αυταρχισμό και καταπίεση είναι δικαίωμα όπως και σήμερα η απόκρουση της αντιλαϊκής πολιτικής είναι δικό μας καθήκον, δικιά μας υπόθεση!
Οταν στη συνέχεια επιτέθηκε ο γερμανικός φασιστικός στρατός στην Ελλάδα, οι ντόπιοι επιχειρηματίες, βιομήχανοι, τραπεζίτες έλεγαν ότι ο γερμανικός στρατός είναι ανίκητος, άτρωτος και την ίδια ώρα την "έκαναν" με τα χρυσάφια τους για το Κάιρο ή όσοι μείνανε στην Ελλάδα συνεργάστηκαν με τους κατακτητές.
Το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν να μην τους αφαιρεθεί η εξουσία από την ένοπλη πάλη του λαού.
Ο ελληνικός λαός έκανε πράξη το κάλεσμα "κάθε ρεματιά, κάθε χωριό, κάθε καλύβα να γίνει ορμητήριο του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα".
Ο ελληνικός λαός ήταν αυτός που οργανωμένος στο Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ), στην Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων (ΕΠΟΝ), στον Εθνικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό (ΕΛΑΣ) έδιωξε τους φασίστες κατακτητές.
Σε αυτόν τον αγώνα ο ελληνικός λαός έδωσε τα καλύτερα παιδιά του.
Και έτσι έγραψε μια από τις ενδοξότερες σελίδες της ελληνικής ιστορίας.
Ο ελληνικός λαός αγωνίστηκε για να κάνει κουμάντο ο ίδιος στον τόπο του, στον πλούτο που παράγει, κόντρα σε ντόπιους και ξένους δυνάστες.
Ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος δεν ξεκίνησε από τον ψυχοπαθή Χίτλερ.
Ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος έγινε γιατί οι μεγάλες δυνάμεις, ΗΠΑ - Αγγλία - Γαλλία - Γερμανία, ανταγωνίζονταν σκληρά για το ξαναμοίρασμα των αγορών, λόγω της οικονομικής κρίσης '29-'33 που όξυνε ακόμα παραπάνω τις αντιθέσεις μεταξύ τους.
Κρύβουν ότι ο φασισμός ήταν "παιδί" του καπιταλισμού.
Κρύβουν ότι μεγάλες πολυεθνικές όπως η "Φορντ", η "Τέξας Οϊλ" στήριξαν τον Χίτλερ για να ανέβει στην εξουσία.
Είχαν συμφέρον από το να επιτεθεί στη Σοβιετική Ενωση», σημειώνει το ΣΑΣΑ και καταλήγει:
«Αυτό είναι το μάθημα που παίρνουμε! Πιάνουμε το νήμα των αγώνων του λαού μας και συνεχίζουμε πεισμωμένοι ξέροντας ότι όταν ένας λαός θέλει, μπορεί»!


Για την "τιμήν των όπλων"

Μάλιστα ο αρχηγός ΓΕΣ, Αλ. Παπάγος, στις 24 Αυγούστου 1940 έστειλε αεροπορικώς στα Ιωάννινα ως προσωπικό του απεσταλμένο, τον μετέπειτα γνωστό από τα γεγονότα της Κύπρου τότε ταγματάρχη Πεζικού Γ. Γρίβα,προκειμένου να δώσει προφορικές οδηγίες περί του Σχεδίου Ενεργείας.

Ομως ο διοικητής της 8ης Μεραρχίας Χαρ. Κατσιμήτρος "αφ' ήκουσεν ταύτας και έχων υπ' όψιν του ότι οδηγίαι τοιαύτης φύσεως και σημασίας αφορώσαι την αποστολήν της Μεραρχίας, δεν πρέπει να δίδωνται προφορικώς, αλλ' εγγράφως, καθορίζουσαι σαφώς την ευθύνην του προς ον απευθύνονται αύται, προσεκάλεσε τον εν λόγω Ταγματάρχην όπως διατυπώση εγγράφως τας οδηγίας ταύτας, συνταχθέντος εις τριπλούν πρακτικού τινός, όπερ υπεγράφη παρ' αυτού και του Διοικητού της Μεραρχίας".

Με τις οδηγίες αυτές υπεδεικνυόταν στη Μεραρχία η λήψις ωρισμένων μέτρων αφορώντων την προώθηση μονάδων στη μεθόριο και την αποφυγήν επεισοδίων με τα απέναντι ιταλικά φυλάκια.

Στο τέλος των οδηγιών αυτών διετυπωνόταν η εξής ειδοποίηση του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου που... έβαζε τα πράγματα στη θέση τους: "Αναγνωρίζεται η δυσχερής θέσις εις ην ευρίσκεται η Μεραρχία. Η κυβέρνησις δεν αναμένει βεβαίως παρά της Μεραρχίας νίκας, δεδομένης της αριθμητικής υπεροχής του αντιπάλου, αναμένει όμως εκ ταύτης να σώση την τιμήν των Ελληνικών όπλων.Και προς τούτο Δύναται ο Διοικητής της Μεραρχίας να θέση τας δυνάμεις αυτής, όπως αυτός νομίζει καλύτερον".

Μάταιος... ο αγώνας

Σε απάντηση όλων των παραπάνω η 8η Μεραρχία υπέβαλε διά του Γρίβα προς το ΓΕΣ αναφορά, επί της οποίας υπήρχε στις 3 Σεπτέμβρη 1940 απάντηση του ΓΕΣ διά της υπ' αριθ. 101154 διαταγής του, με την οποία προσπαθούσε να πείσει τη Μεραρχία ότι ο αγώνας είναι... μάταιος.

Στη διαταγή αυτή επαναλαμβάνονται οι αρχικές κατευθύνσεις περί συμπτύξεως και εγκατάλειψης της Ηπείρου: "Τονίζω υμίν και τούτο παρακαλώ όπως έχητε σταθερώς εν τω νω, ίνα μη δημιουργηθώσι πεπλανημέναι εντυπώσεις, ότι ούτε η ανάληψις των επιθετικών τούτων ενεργειών είναι βεβαία, η δε εκδήλωσις του αποτελέσματος αυτών δε δύναται να είναι ει μη βραδεία. Ο κίνδυνος εχθρικής απειλής από της περιοχής Πρεβέζης υφίσταται πάντοτε και δέον να εξασφαλίσητε επί τόπου πρώτας τινας δυνατότητας, ως και την έγκαιρον ενίσχυσιν αυτών, ίνα μη απειληθώσιν επικινδύνως τα νώτα σας προώρως.
Εις περίπτωσιν εχθρικής ενεργείας από Πρεβέζης και καταλήψεως του κόμβου Λούρος - Φιλιππιάς, οπότε η Μεραρχία θα συμπτυχθή προς την κατεύθυνσιν Μετσόβου, δέον να έχη εξασφαλίση αύτη δύναμιν 4-5 ταγμάτων μετά 3-4 πυρ/χιών εν τη Νοτιοανατολική Ηπείρω, ήτις μετά του 39 Συν/τος Ευζώνων θα αναλάβωσι την κάλυψιν της Αιτωλοακαρνανίας από ξηράς και θαλάσσης".

Υποχωρήστε... πριν πολεμήσετε

Το ΓΕΣ βεβαίως επιμένει και με την οδηγία υπ' αριθ. 101422/422, που εκδόθηκε στις 5 Οκτώβρη 1940,η οποία είναι και η τελευταία πριν από την κήρυξη του πολέμου στις 28 Οκτώβρη, αναφέρει ότι η αποστολή της 8ης Μεραρχίας θα εκπληρωθεί:
"α) Δι' περιορισμένου αγώνος των δυνάμεων προκαλύψεως άνευ φθοράς των.

β) Δι' αγώνος επί της τοποθεσίας ΕΛΑΙΑΣ (σ. σ. ελληνοαλβανικά σύνορα) άνευ όμως σημαντικής φθοράς των μέσων της Μεραρχίας και χωρίς να διακυβευθή η εκπλήρωσις της κυρίας αποστολής της (Κάλυψις Δυτ. Μακεδονίας και απόφραξις προς Αιτωλοακαρνανίαν).

γ) Δι' αγώνος Νοτίως ΕΛΑΙΑΣ υπό τους αυτούς όρους της μη φθοράς των δυνάμεών της.Κατά τον αγώνα τούτον η Μεραρχία δεν πρέπει να υπολογίζει επί μεγάλων δυνατοτήτων ταχέων μεταφορών διά ταχυκίνητων μέσων".

Αλλα κουραγιο...
υσ «Δίπλα στο κύριο μέτωπο και Ο ΚΑΘΕ ΒΡΑΧΟΣ, Η ΚΑΘΕ ΡΕΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΚΑΘΕ ΧΩΡΙΟ, ΚΑΛΥΒΑ ΜΕ ΚΑΛΥΒΑ, Η ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΣΠΙΤΙ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ» έλεγε ο Ν. Ζαχαριάδης στο ιστορικό ανοιχτό γράμμα του προς τον ελληνικό λαό. Αυτό και έγινε. Ετσι ήρθε η νίκη και η παγκόσμια καταξίωση της χώρας και του λαού της στα μάτια όλων των λαών του κόσμου.

22 σχόλια:

 1. Γιορτάζεις δεν γιορτάζεις, εγώ και χρόνια πολλά θα σου πω και μια τούρτα σοκολάτα που έφτιαξα, θα σου την αφήσω μαζί με ένα μπουκάλι τσίπουρο από τα Τρίκαλα, χειροποίητο παρακαλώ, εκεί, στο έμπα της πόρτας που έχετε την σιφονιέρα .
  Άντε μια για όλους μας:
  Χρόνια σου πολλά, να είσαι καλά με αυτούς που αγαπάς και να έχεις δύναμη και κουράγιο και εσύ και όλοι όσοι αγωνιζόμαστε για καλύτερες μέρες και για ότι δικαιούμαστε και μας παίρνουν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Χρόνια πολλά για τη γιορτή σου φίλε.
  Να σαι γερός σαν τα βουνά των Αγράφων.

  ΥΓ. ΕΑΜ ΕΛΑΣ ΕΠΟΝ. Εμένα αυτό μου φέρνει στο νου το ΟΧΙ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Χρόνια Πολλά Δημητράκη μας!!! Γερός και Δυνατός!!!

  Καλούς αγώνες....!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Δημήτρη μας,
  καλησπέρα και χρόνια σου πολλά!
  Καλά, η Β.Β. έρχεται με ένα μπουκάλι εγώ να μην έρθω με μια ντραμιζάνα τσιπουράκι από τα Τρίκαλα; Και με λουκανικάκι σπέσιαλ, με πράσσο, βεβαίως βεβαίως! :))
  Εσύ μας το εύχεσαι κάθε φορά, σειρά μου τώρα:
  ΑΓΑΝΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΟΥΡΑΓΙΟ!
  Να΄σαι πάντα καλά και στην πρώτη γραμμή του αγώνα!

  Και για να μην αδικήσω την ανάρτησή σου: περίφημα τα λένε τα αγωνιζόμενα νιάτα του ΣΑΣΑ, ανεξίτηλη και η διαθήκη του σ. Γ.Γ.
  Οι λαοί με αδιάκοπο αγώνα προχωρούν τα πράγματα προς τη δικαίωσή τους!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Δημητράκη σου έφερα deponakia για το μέχρι 38 και postanakia όταν ξεπεράσεις το 38!

  Ελα πιες και λίγο τσίπουρο βολιώτικο που έχω, να έρθεις στα ίσα σου!!!!
  Περαστικούλια βρε!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. blackbedlam καλημερα, σ'ευχαριστω και για τις ευχες και για τα πεσκεσια...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΕΥΡΥΤΑΝΑ ΙΧΝΗΛΑΤΗ καλημερα φιλε μου σ'ευχαριστω για τις ευχες σου.

  Οταν το εβαζα, αυτο σκεφτηκα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. kariatida62 καλημερα, σ'ευχαριστω και για τις ευχες και για το τσιπουρο...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Πορτιάτη καλημερα, το λουκανικο με πρασσο και με συνοδια τσιπουρου, αυτα ειναι δωρα, τερψιλαρυγγια!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Χρόνια σου πολλά Δημήτρη..
  Δεν στα είπα απ την άλλη γιατί θα έχανα το κέρασμα ...η γουρούνα.. :Ρ:Ρ:Ρ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Κυρά Κάρυ!!!
  Οταν πάμε σε κάποιον που γιορταζει του πάμε δώρο το τσίπουρο..δεν τον καλούμε να ρθει να το πιει σπίτι μας...
  Εντάξει εγώ δεν του έφερα γιατί δεν είχα! :Ρ:Ρ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. ελίτσα σ'ευχαριστω για την ευχη...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Ανεξάρτητα από τα πιστεύω μας,η παράδοση λέει να γιορτάζουμε.
  Χρόνια Πολλά με υγεία...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Frezia καλησπερα, ανεξαρτητα απο την παραδοση, οταν εχουμε υγεια, παντα το γιορταζουμε και ας ειναι πασχα, η χριστουγεννα, ''βλεπεις'' εκεινο που μετρα δεν ειναι τα πρεπει, ειναι τα θελω, οποτε το γλενταμε, τωρα ισως μονο με μακαροναδες, ομελετες, καμμια κονσερβα μικρη, να ''δεις'', που θ'ανακαλυψουμε ξανα την ρετσινα, μπυρες και ευγενεις οινοι, θ'αραχνισουν στα ραφια, ρετσινα και μαλιστα χυμα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Να σου ευχηθώ και εγώ, αν και ετεροχρονισμένα, Χρόνια Πολλά, με υγεία και ευτυχία, και οι Asomatoi πάντα «Αγάντα».
  Στο ένδοξο σύνθημα του «ΟΧΙ της 28ης Οκτ. 1940» έχει γίνει μεγάλη καπηλεία από την πλευρά της αντίδρασης, των λεγόμενων εθνικοφρόνων. Στη συνείδηση όμως του ελληνικού λαού είναι ξεκάθαρο ποιός πήρε την απόφαση να αντισταθεί στις ορδές των κατακτητών. Κούφια κι’ άπιαστα, όπως έλεγε και η μάνα μου, τα όσα λένε οι μετέπειτα δοσίλογοι της πατρίδας μας σχετικά με το υποτιθέμενο «ΟΧΙ του Ι. Μεταξά», αυτό άλλωστε αποδεικνύεται και από τα στοιχεία που παραθέτεις στην ανάρτηση σου.
  Εύχομαι καλό τριήμερο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Scorpion49 καλημερα, σ'ευχαριστω για τις ευχες.

  Στοιχεια που στην ιστορια που μαθαμε εμεις και τα παιδια μας στα σχολεια, δεν παρατεθηκαν.

  Να περασεις και εσυ καλα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. ΦΙΛΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΗ, ΚΑΝΩ ''ΔΙΑΚΟΠΕΣ''...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. @Eλίτσα: Ως συνήθως Νονά του Μαμουνιού, με την καλή κουβέντα στο στόμα είσαι για μένα....
  Δεν τον κάλεσα στο σπίτι μου(εφ'όσον το έκλεισα για λίγο-)τον κάλεσα νάρθει κοντά μου...για να τον κεράσω!
  @Δημήτρης: Πάλι διακοπές? Μόνο σε μένα φωνάζετε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Χρονια πολλα Δημητρη...!!
  Βρε το ξεχσα ο αγυρτης...!!

  ΜΕ ΣΥΓΧΩΡΕΙΣ ΦΙΛΕ και αδερφε...!!
  με υγεια, ευτυχια κι αγαπη...Για σενα και για ολους τους αγαπημενους σου...
  Να σε χαιρονται...Σαν τα ψηλα βουνα...!!
  Εβιβα...!!
  Ενα καλο ποτηρι ρακη θα πιω στην υγεια σου...!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. kariatida62 καλημερα, ποιες διακοπες, ''διακοπες'' εγραψα.

  Κατι πυρετος, κατι αντιβιωση και μια αναρρωτικη, ''διακοπες'', στο Κορθι ''χαπακωμενος''...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Μαστορα καλημερα, σ'ευχαριστω, ετεροχρονισμενα, λογω απουσιας και αποστασης απο το μηχανημα δεν σου απαντησα, εβιβα λοιπον...

  ΑπάντησηΔιαγραφή